Een afspraak nodig? Contacteer ons!
Een dier verdoven kan op verschillende manieren en met verschillende producten. Elk dier en elke situatie kan een ander protocol betekenen.

Bij inhalatie-anesthesie krijgt het dier eerst een kortdurende oppervlakkige verdoving, waarna hij kan geïntubeerd worden. Via de tracheotube kan hij het isofluraangas inademen dat zorgt voor langdurige verdoving.

Gasanesthesie houdt enkele voordelen in:
• de diepte van de anesthesie kan makkelijker geregeld worden
• zuurstoftoediening
• de anesthesie is minder afhankelijk van het metabolisme van het lichaam
• beademen is mogelijk als nodig
• vaak stabielere anesthesie
• sneller herstel

Heeft u vragen?

    Raadplegingen

    Maak makkelijk online een afspraak voor een raadpleging via de afsprakenpagina van Radius op mijndieren.eu
    Maak een afspraak